Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Cumarsáid inrochtana le linn paindéime COVID-19

Rannpháirtithe, a chairde,

Go raibh maith agaibh as bhur gcuid ama a thógáil chun páirt a ghlacadh sa cheistneoir “Cumarsáid inrochtana le linn paindéime COVID-19”. Tógfaidh sé timpeall 10-15 nóiméad oraibh é a chríochnú.

Is é príomhaidhm an staidéir seo ná foghlaim faoi na dúshláin chumarsáide a bhíonn ag na daill agus ag na pobail lagamhairc i gcomhthéacsanna éagsúla le linn na héigeandála sláinte le déanaí a tháinig chun cinn ar fud na cruinne mar gheall ar an bpaindéim COVID-19.

Tríd an staidéar seo, níl sé mar aidhm againn eolas, inniúlacht nó gníomhartha na bhfreagróirí a rinneadh maidir le haon cheann de na hábhair a pléadh a mheas, mar shampla úsáid na meán sóisialta le míonna anuas. Ní dhéanaimid iarracht ach dearcadh na bhfreagróirí ar an ábhar a bhailiú.

Tá bhur gcuidiú thar a bheith luachmhar dár dtionscadal taighde. Cuideoidh sé linn sraith moltaí praiticiúla a shainiú a d’fhéadfadh réitigh chumarsáide inrochtana a chinntiú, dá dtiocfadh géarchéimeanna sláinte agus sóisialta den chineál céanna chun cinn sa todhchaí.

Is mór againn bhur dtoilteanas comhoibriú linn.

Go raibh maith agat!