Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

L'accessibilitat de la informació durant la pandèmia de COVID-19

Hola!

Gràcies per respondre a aquest qüestionari sobre l'accessibilitat de la informació durant la pandèmia de COVID-19. Completar-lo et portarà aproximadament uns 10-15 minuts.

L'objectiu final d'aquest estudi és conèixer els reptes en matèria de comunicació als quals s'enfronten les persones cegues o amb qualsevol altre tipus de discapacitat visual en diferents contextos de comunicació en temps de pandèmia.

A través d'aquesta enquesta, no pretenem avaluar els coneixements, la competència o les accions realitzades pels enquestats en relació amb qualsevol dels temes tractats; per exemple, l'ús de les xarxes socials en els últims mesos. El nostre objectiu és recollir l'opinió dels enquestats al respecte.

La teva contribució és molt valuosa pel nostre projecte de recerca. Ens ajudarà a definir un conjunt de recomanacions pràctiques que podrien garantir solucions de comunicació accessibles, en cas que hi torni haver crisis sanitàries i socials similars a l’actual en el futur.

Moltíssimes gràcies per endavant per la teva participació.